Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest komórką organizacyjną Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, w którym ze względu na posiadane doświadczenie, wiedzę specjalistyczną oraz zaplecze laboratoryjne prowadzi certyfikację wyrobów w następującym zakresie:

  • maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku, urządzenia do transportu,
  • systemy alarmowe i ostrzegawcze,
  • elektryczne przyrządy i urządzenia testujące,
  • urządzenia pomiarowe, automatyki i sterowania,
  • kable i przewody oraz sprzęt przyłączeniowy,
  • wtyczki i gniazda wtyczkowe,
  • aparatura łączeniowa,
  • urządzenia trakcji elektrycznej
  • silniki,
  • technika informatyczna.

Działalność Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie certyfikacji wyrobów jest prowadzona w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (wraz z późn. zmianami) na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Działalność certyfikacyjna, przyjęta przez Centrum Badań i Certyfikacji, oparta jest na zasadach dobrowolnej certyfikacji wyrobów przeprowadzanej przez stronę trzecią.

© 2018 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Joomla Templates by Joomla-Monster.com