EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Testy wg ​ISO (automotive)

Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) - specjalistyczne badania w zakresie przemysłu motoryzacyjnego

Świadczymy usługi wg następujących akredytowanych metod badawczych:

1. badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

 • metoda badawcza ISO 10605
 • poziom probierczy: do ± 30 kV

2. badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

 • metoda badawcza ISO 11452-4
 • poziom probierczy: do 20 V
 • zakres częstotliwości: od 9 kHz do 400 MHz
 • rodzaj modulacji: AM, PM i FM

3. badanie odporności na zaburzenia impulsowe występujące w pokładowych instalacjach elektrycznych pojazdów

 • metody badawcze: ISO 7637-2, ISO 7637-3, ISO 16750-2
 • typ impulsu:
  • 1, 2a, 2b, 3a, 3b i 4 określony w normach ISO 7637-2, ISO 7637-3, ISO 16750-2
  • 1, 2, 3A, 3B, 5B i 6 określony w normie TL82066:2006-11
 • rodzaj sprzęgacza: CDN, BCI i klamra pojemnościowa
 • maksymalny prąd/napięcie zasilania dla obiektów badań:
  • 15 A / 60 V DC

4. pomiar przewodzonych stanów przejściowych w pokładowych instalacjach elektrycznych pojazdów o napięciu zasilania 12 V i 24 V

 • metoda badawcza: ISO 7637-2
 • czas załączenia klucza: od 10 ms do 500 ms
 • maksymalny prąd/napięcie zasilania dla obiektów badań:
  • 100 A / 60 V DC

5. pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych

 • metoda badawcza: PN-EN 55025 (CISPR 25)
 • zakres częstotliwości pomiarowych: od 100 kHz do 108 MHz
 • rodzaj sprzęgacza: sieć sztuczna 5 µH
 • maksymalny prąd/napięcie zasilania dla obiektów badań: 50 A / 400 V DC

6. pomiar elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych

 • metody badawcze: PN-EN 55025 (CISPR 25)
 • zakres częstotliwości pomiarowych: od 100 kHz do 18 GHz
 • odległość pomiarowa: 1 m
 • maksymalny prąd/napięcie zasilania dla obiektów badań 50 A / 400 V DC