EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Laboratorium badań urządzeń gazometrycznych

W zakresie badań chemicznych paliw stałych (węgla kamiennego), laboratorium oferuje:

Poza akredytacją, oznaczanie:

  • zawartości wilgoci przemijającej,
  • zawartości wilgoci higroskopijnej,
  • zawartości popiołu,
  • ciepła spalania (wraz z obliczeniem wartości opałowej),
  • zawartości części lotnych,
  • zawartości chloru,
  • zawartości węgla,
  • zawartości siarki,
  • spiekalności,