EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Laboratorium badań urządzeń gazometrycznych

W zakresie badań gazometrycznych, laboratorium wykonuje

Badania  przyrządów (stacjonarnych, przenośnych i transportowalnych) do wykrywania i pomiaru gazów palnych (metanu), m.in.:

 • czasu odpowiedzi,
 • czasu nagrzewania,
 • krzywej kalibracyjnej,
 • progów alarmowych,
 • stabilność krótkookresową,

W zakresie akredytacji, zgodnie z normą PN-EN 60079-29-1.

Badania przyrządów (stacjonarnych, przenośnych, transportowalnych) do pomiaru tlenu, m.in.:

 • czasu odpowiedzi,
 • czasu nagrzewania,
 • dryftu,
 • powtarzalności,
 • progów alarmowych,
W zakresie akredytacji, zgodnie z normą PN-EN 50104.

Badania przyrządów (stacjonarnych, przenośnych, przewoźnych) do pomiaru toksycznych gazów (tlenku węgla), m.in.:

 • czasu reakcji,
 • czasu relaksacji,
 • krzywej kalibracyjnej,
 • dryftu,
W zakresie akredytacji, zgodnie z normą PN-EN 45544-1

Badania konstruktorskie urządzeń do pomiaru :

 • metanu,
 • tlenku węgla,
 • dwutlenku węgla,
 • tlenu,
z udziałem konstruktorów.

Testowanie przyrządów do pomiaru:

 • tlenku węgla w zakresie (0 ÷ 1000) ppm
 • dwutlenku węgla w zakresie (0 ÷ 100) %
 • metanu w zakresie (0 ÷ 100) %
 • tlenu w zakresie (0 ÷ 25) %

Testowanie :

 • metanomierzy typu MM-1, MM-2, MM-2PW, MM-4, DCH, DCH-IR, MCH,
 • czujników typu TS-2, MCO, DOX, ACO-4B, MCO, DCO, DCD-IR, MCH,

Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie współpracy w/w urządzeń z systemem monitorowania parametrów atmosfery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem typu SMP-NT/A.

Badania w komorze klimatycznej typu SH 241 w zakresie:

 • temperatury od -60 °C do +150 °C.
 • wilgotności względnej od 30% RH do 95% RH przy temperaturze od 15 °C do 85 °C