EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Aktualności:

Nowe wydanie zakresu akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych (AB 261)

Po pozytywnej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji dla Zespołu Laboratoriów Badawczych 15 marca 2017r. zostało opublikowane 17 wydanie zakresu akredytacji (AB 261). Nowością wśród naszych usług jest rozszerzenie zakresu częstotliwości badań odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej do 6 GHz.

Opis możliwości laboratoriów badawczych wchodzących w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych:

W strukturze Centrum Badań i Certyfikacji znajduje się Zespół Laboratoriów Badawczych (posiadający certyfikat akredytacji PCA o numerze AB 261). W skład zespołu wchodzą 4 laboratoria badawcze:

Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)
Laboratorium Badań Maszyn
i Urządzeń Elektrycznych
Laboratorium Badań
Urządzeń Gazometrycznych

Nowe wydanie zakresu akredytacji Laboratorium Wzorcującego (AP 051)

Po pozytywnej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Wzorcującego 31 marca 2017r. zostało opublikowane 15 wydanie zakresu akredytacji (AP 051). Nowością wśród naszych usług są wzorcowania w dziedzinie 14. Wilgotność oraz 19. Temperatura komór klimatycznych i termostatycznych.

Ponadto w Centrum Badań i Certyfikacji działa Laboratorium Wzorcujące (posiadające certyfikat akredytacji PCA o numerze AP 051).