EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych

W zakresie badań kabli i przewodów, laboratorium oferuje

Sprawdzenia budowy i wymiarów

 • Wymiary liniowe, tj.:
  • grubość izolacji
  • grubość powłok niemetalowych
  • wymiary zewnętrzne

według

 • PN-EN 60851-2:2010
 • PN-EN 60811-1-1:1999+A1:2002
 • PN-HD 605 S2:2008
 • PN-EN 50396:2007
 • norm wyrobu
 • Gęstość oplotów i obwojów

Badań elektrycznych:

 • Rezystancja żył i innych elementów metalowych
 • Odporność na napięcie probiercze do 50 kV AC i DC
 • Rezystancja izolacji
 • Rezystancja powierzchniowa powłoki
 • Odporność na długotrwałe działanie prądu stałego
 • Przyrosty temperatury (nagrzewanie)
 • Pojemność skuteczna

Właściwości materiałów:

 • Ubytek masy izolacji i powłok polwinitowych
 • Skurcz izolacji i powłoki
 • Wytrzymałość cieplna izolacji i powłoki

Odporności na rozprzestrzenianie płomienia wg:

 • PN-EN 60332-1-2:2010
 • PN-EN 60332-2-2:2010

Odporności przewodów na wielokrotne zginanie:

 • przekrój znamionowy żył 0,35÷4 mm2
 • wykonywanie wg:
  • PN-E-04160.25:1989+Az1:1998
  • PN-EN 50396:2007

Odporności kabla lub przewodu na uderzenia

 • w zakresie temperatury do -70°C
 • wykonywane wg:
  • PN-E-04160.24:1991+Az1:1996
  • PN-EN 60811-1-4:1999 +A2:2002

Odporności kabli i przewodów oponowych na zgniatanie

 • przekrój znamionowy żył: 4÷240 mm

Szczelności wzdłużnej (penetracja wody)

 • wg PN-HD 605 S2:2008

Odporności przewodu na wielokrotne zginanie przy jednoczesnym skręcaniu

 • przekrój znamionowy żył 6÷120 mm2
 • wg PN-E-04160.24:1991+Az1:1996

Nasiąkliwość wodą przez izolację