EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych

W zakresie badań środowiskowych, laboratorium oferuje wykonanie badań na stanowiskach:

System wibracyjny (49,5 kN) wraz ze stołem ślizgowym:

Zakres badań możliwych do wykonania na stanowisku:
 • Wibracje sinusoidalne:
  • zakres częstotliwości od 5 Hz do 3000 Hz,
  • programowalne, w pełni zautomatyzowane przestrajanie częstotliwości,
  • maksymalna amplituda przemieszczenia (peak-peak): 76,2 mm (±38,1 mm),
  • maksymalne przyspieszenie do 1000 m/s2 (100 g)(1),
  • masa obiektu badań do 600-700 kg (1),
  • możliwość badania urządzeń w ich naturalnej pozycji pracy dla trzech osi,
  • możliwość wykonywania testów w określonych warunkach klimatycznych dla osi pionowej.
 • Udary mechaniczne:
  • różnego rodzaju kształty udarów (półsinusoida, kwadrat, trójkąt, itp.),
  • przyspieszenie maksymalne do 2640 m/s2 (264 g)(1),
  • masa obiektu badań do 600-700 kg (1),
  • możliwość badania urządzeń w ich naturalnej pozycji pracy dla trzech osi,
  • możliwość wykonywania testów w określonych warunkach klimatycznych dla osi pionowej.
 • Wibracje przypadkowe (random):
  • zakres częstotliwości od 5 Hz do 3000 Hz,
  • maksymalna amplituda przemieszczenia (peak-peak): 76,2 mm (±38,1 mm),
  • maksymalne przyspieszenie do 1000 m/s2 (100 g)(1),
  • masa obiektu badań do 600-700 kg (1),
  • możliwość badania urządzeń w ich naturalnej pozycji pracy dla trzech osi,
  • możliwość wykonywania testów w określonych warunkach klimatycznych dla osi pionowej.
(1) – osiągalne przyspieszenie dla danego obiektu badań zależy od jego masy, im większa masa urządzenia, tym mniejsze jest przyspieszenie.

Parametry komory klimatycznej zintegrowanej z systemem:

 • zakres temperatur: -70 do +180 ºC,
 • wilgotność względna do 98 %,
 • szybkość zmian temperatury do 10 ºC/min,
 • wymiary wewnętrzne: 1000x1130x1080 mm,
 • objętość 1,2 m3,
 • w pełni programowalne cykle pracy.

Komora klimatyczna WZH o parametrach:

 • zakres temperatur: -70 do +80 ºC,
 • wilgotność względna do 95 %,
 • szybkość zmian temperatury do 2 ºC/min,
 • wymiary wewnętrzne: 3300x4820x2560 mm,
 • objętość 30 m3,
 • w pełni programowalne cykle pracy

Komora korozyjna DCTC 1200p o parametrach:

 • zakres temperatur: do +55 ºC (brak chłodzenia),
 • wilgotność względna do 98 %,
 • tylko obojętna mgła solna,
 • możliwość zalania podłogi,
 • objętość 1,2 m3,
 • w pełni programowalne cykle pracy.

Stanowisko do badania stopnia ochrony obudowy (kod IP)

 • Badania wykonywane według normy PN-EN 60529.
 • Badania odporności przez obcymi ciałami stałymi wykonywane w pełnym zakresie
 • Badania odporności przed wnikaniem ciał stałych wykonywane w ograniczonym zakresie gabarytowym badanej próbki (badania pyłoszczelności wykonywane w komorze pyłowej o objętości 1 m3)
 • W zakresie odporności przed wnikaniem wody (IPXY) badania IPX3-IPX6, IPX7, IPX8 oraz IPX9k

Przykłady wykonywanych badań akredytowanych w zakresie badań środowiskowych:

 • Badania klimatyczne:
  • odporność i wytrzymałość na zimno (próba A) wg PN-EN 60068-2-1,
  • odporność i wytrzymałość na suche gorąco (próba B) wg PN-EN 60068-2-2,
  • odporność na wilgotne gorąco stałe (próba CAB) wg PN-EN 60068-2-78,
  • odporność i wytrzymałość na zmiany temperatury (próba N) wg PN-EN 60068-2-14,
  • odporność i wytrzymałość na wilgotne gorąco cykliczne (próba Db) wg PN-EN 60068-2-30.
  • badania według norm górniczych PN-G 50003 oraz PN-G 50006.
 • Badania wibracyjne:
  • odporność i wytrzymałość na wibracje sinusoidalne (próba Fc) wg PN-EN 60068-2-6.
  • odporność i wytrzymałość na wibracje przypadkowe (random, próba Fh) wg
   PN-EN 60068-2-64.
  • odporność i wytrzymałość na udary mechaniczne (próba Ea) wg PN-EN 60068-2-27.

Przykłady wykonywanych badań (w zakresie akredytacji):

 • przekaźniki energoelektryczne - badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne wg PN-EN 60255-21-2,
 • przekaźniki energoelektryczne - badania odporności na wibracje sinusoidalne wg
  PN-EN 60255-21-1,
 • zastosowania kolejowe - wyposażenie taboru kolejowego - badania odporności na udary mechaniczne i wibracje wg PN-EN 61373,
 • zastosowania kolejowe - warunki środowiskowe stawiane urządzeniom - część 3: wyposażenie
  dla sygnalizacji  i telekomunikacji wg PN-EN 50125-3 w zakresie badań wibracyjnych,