EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych

       W zakresie akredytacji laboratorium oferuje:

W zakresie badań gazometrycznych, laboratorium wykonuje:

 • Badania  przyrządów przeznaczonych do:
  • wykrywania i pomiaru gazów palnych
  • pomiaru tlenu
  • pomiaru toksycznych gazów

       Dodatkowo poza zakresem akredytacji laboratorium oferuje:

W zakresie badań gazometrycznych, laboratorium wykonuje:

 • Badania konstruktorskie z udziałem konstruktorów.
 • Testowanie przyrządów przeznaczonych do pomiaru gazów
 • Testowanie metanomierzy oraz czujników metanu
 • Badania urządzeń w komorze klimatycznej

W zakresie badań chemicznych paliw stałych (węgla kamiennego), laboratorium oferuje m. in.:

 • oznaczenie podstawowych parametrów klasowych
 • oznaczenie zawartości części palnych w odpadach paleniskowych.