EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Centrum Badań i Certyfikacji (CBC)
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest wyodrębnioną w strukturze Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG komórką organizacyjną zajmującą się certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem. Do głównych zadań CBC w zakresie świadczonych usług należy:

 • ocena zgodności sprzętu elektrycznego,
 • certyfikacja wyrobów,
 • prowadzenie badań wyrobów w laboratoriach badawczych,
 • opiniowanie wyrobów:
  • opinie na potrzeby uzyskania dopuszczenia Prezesa WUGu,
  • opinie Reczoznawcy,
  • opinie techniczne,
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych oraz ciśnieniomierzy elektronicznych.

Działalność Centrum Badań i Certyfikacji prowadzona jest m.in. w oparciu o:

Dla zapewnienia bezstronności Jednostki Certyfikującej Wyroby działalność CBC jest nadzorowana przez Radę ds. Certyfikacji, reprezentującą strony zainteresowane systemem certyfikacji.

Działalność certyfikacyjna Centrum Badań i Certyfikacji oparta jest na zasadach dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów przeprowadzanej przez trzecią stronę wg systemu 1a lub 1b (zgodny z PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01). System 1a obejmuje jedynie badania i ocenę jakości projektowej typu wyrobu natomiast system 1b dedykowany jest dla partii wyrobów. Dokładny opis procesu certyfikacji oraz grup wyrobów nimi objętych dostępny jest w siedzibie JCW.