EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Ocena zgodności wyrobów

Centrum Badań i Certyfikacji oferuje ocenę wyrobów z wymaganiami dokumentów normatywnych takich jak normy międzynarodowe, europejskie i krajowe oraz własnych kryteriów technicznych, dotyczących wyrobów.

Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest komórką organizacyjną Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, w którym ze względu na posiadane doświadczenie, wiedzę specjalistyczną oraz zaplecze laboratoryjne prowadzi ocenę wyrobów w następującym zakresie:

  • maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku, urządzenia do transportu,
  • systemy alarmowe i ostrzegawcze,
  • elektryczne przyrządy i urządzenia testujące,
  • urządzenia pomiarowe, automatyki i sterowania,
  • kable i przewody oraz sprzęt przyłączeniowy,
  • wtyczki i gniazda wtyczkowe,
  • aparatura łączeniowa,
  • silniki,
  • urządzenia trakcji elektrycznej,
  • technika informatyczna.