EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Opinie rzeczoznawcy

Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2014 r. - o znakach GEM.480.32.2013 L.dz. 228/01/2014/RS/AK - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach uzyskał uprawnienia Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie Grupy IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (zgodnie z Art.72 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 w odniesieniu do wymagań podanych w Załączniku 4 do Rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych; Dz. U. 2002 Nr 139, poz. 1169 opisującym Szczegółowe zasady prowadzenia ruchu w wyrobiskach):

  • a) kable i przewody (prowadzenie badań i sporządzanie opinii oraz wydawanie zasad),
  • b) elektronarzędzia (prowadzenie badań i sporządzanie opinii oraz wydawanie zasad).

Opracowane zasady (dotyczące napraw i łączenia kabli i przewodów) przeznaczone są do wykorzystania przez służby podziemnych zakładów górniczych przy opracowaniu „Instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac przy łączeniu oraz naprawie kabli i przewodów”.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG prowadzi również szkolenia w zakresie napraw i łączenia kabli i przewodów górniczych.

W zasadach (dotyczących elektronarzędzi) podano wymagane właściwości, jakimi powinny charakteryzować się elektronarzędzia stosowane w podziemnych zakładach górniczych oraz podane zostały podstawowe wymagania odnoszące się do instalacji zasilających elektronarzędzia.

Decyzja o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego potwierdza tym samym fakt spełnienia przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dwóch podstawowych wymogów określonych w prawie geologicznym i górniczym. Jednostka posiada, zatem zaplecze techniczne i organizacyjne zapewniające bezstronność i rzetelność, dostęp do odpowiednich laboratoriów umożliwiających wykonywanie badań oraz wymaganych przepisami ekspertów.