EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Poufność i bezpieczeństwo

Naszym Klientom gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, bezstronność, niezależność oraz poufność. Wiemy, że często w przedsięwzięciach biznesowych – na przykład w  procesie wprowadzania na rynek nowych produktów – ważna jest dyskrecja. Dlatego, realizując dla naszych Klientów badania i certyfikując ich produkty, przywiązujemy do tej kwestii szczególną uwagę.

Zapewniając naszym Klientom pełne bezpieczeństwo kierujemy się nie tylko zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów prawa, ale również wewnętrznymi procedurami (m.in. system zarządzania, polityka jakości). Wiemy, jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, gdy powierzacie nam Państwo swoje produkty.