EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

 

Laboratorium Wzorcujące - temperatura i wilgotność

Laboratorium wyposażone jest w:

  • rejestrator wielokanałowy,
  • czujniki temperatury - pomiar w zakresie (-70 ÷ 200) °C,
  • czujniki wilgotności - pomiar w zakresie (10 ÷ 98) %.

Laboratorium oferuje wzorcowania poza zakresem akredytacji PCA:

  • komór klimatycznych,
  • komór termostatycznych.