EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

 

Laboratorium Wzorcujące - wielkości elektryczne m.cz.

Laboratorium wyposażone jest w:

 • kalibratory napięcia, prądu i rezystancji,
 • zestaw oporników regulowanych i stałych,
 • multimetry cyfrowe,
 • pojemność regulowaną.

Laboratorium oferuje wzorcowania w zakresie akredytacji PCA:

 • multimetrów cyfrowych,
 • mierników analogowych i cyfrowych,
 • mierników rezystancji DC, 
 • mierników rezystancji izolacji,
 • rezystorów stałych i regulowanych.

Laboratorium oferuje wzorcowania poza zakresem akredytacji PCA:

 • zasilaczy,
 • mierników częstotliwości,
 • kalibratorów napięcia i prądu,
 • mierników mocy,
 • mierników pojemności.