EMAG

Zakresy akredytacji

Wyszukiwarka

Wybór języka

Wysoka jakość

W naszej działalności certyfikacyjnej wykorzystujemy wyłącznie obiektywne dowody w sposób bezstronny i niezależny. Systematycznie monitorujemy dokumenty normatywne dotyczące jednostek certyfikujących i dostosowujemy się do ich wymagań. Doskonalimy system jakości prowadząc audity wewnętrzne i przeglądy okresowe. Monitorujemy aktualność akredytacji i możliwości badawczych laboratoriów akredytowanych, świadczących usługi badawcze wyrobów z akredytowanego zakresu certyfikacji. Naszym klientom udostępniamy wszelkie informacje o zakresie, metodach badawczych i wymaganiach dotyczących certyfikacji określonych wyrobów. Szybko reagujemy na uwagi i sugestie klientów dotyczące jakości świadczonych usług. Inicjujemy działania korygujące i zapobiegawcze, wykorzystując analizy własne i opinie klientów.

Potwierdzeniem wysokiej jakości badań realizowanych w CBC jest Akredytacja PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla Jednostki Certyfikującej Wyroby (AC 053), Laboratoriów badawczych (AB 261) oraz Laboratorium Wzorcującego (AP 051).

Niezależnym gwarantem bezstronności działania Centrum Badań i Certyfikacji jest Rada ds. Certyfikacji., w której skład wchodzą przedstawiciele producentów, dostawców, użytkowników, konsumentów i specjalistów w zakresie oceny zgodności (PKN) oraz podmiotów zainteresowanych działaniem systemu certyfikacji wyrobów. Rada zapewnia bezstronność, nadzór nad wdrażaniem polityki jakości i działalnością finansową i jest wolna od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych, które mogłyby wpłynąć na jej bezstronność.

Niezależnie od Rady ds. Certyfikacji przy CBC działają niezależne Komitety Techniczne, których zadaniem jest rozstrzyganie w sytuacjach wątpliwych lub spornych.